• всеки нов клиент получава 1 месец безплатно счетоводно обслужване за своята действаща фирма
   Документи на месец Сфера на дейност
услуги търговия производство

Фирми

нерегистрирани по ЗДДС

до 10 бр. 50 лв. 50 лв. 50 лв.
от 11 до 30 бр. 70 лв. 80 лв. 90 лв.
от 31 до 50 бр. 90 лв. 100 лв. 110 лв.
от 51 до 80 бр. 110 лв. 120 лв. 140 лв.
над 80 бр. по договаряне
   Документи на месец Сфера на дейност
услуги търговия производство

Фирми

регистрирани по ЗДДС

до 10 бр. 100 лв. 110 лв. 120 лв.
от 11 до 30 бр. 150 лв. 160 лв. 190 лв.
от 31 до 50 бр. 180 лв. 200 лв. 220 лв.
от 51 до 80 бр. 210 лв. 230 лв. 280 лв.
от 81 до 100 бр. 260 лв. 290 лв. 350 лв.
над 100 бр.

по договарянe

 

Цени за регистрация, промяна и ликвидация на фирма

  • безплатна регистрация на фирма и 3 месеца безплатно счетоводно обслужване при сключване на договор за абонаментно счетоводсто на вашата нова фирма
Регистрация Цена         Промяна Цена         Ликвидация Цена
Регистрация на ЕТ 140 лв. Адрес, седалище, предмет на дейност 160 лв. Ликвидация на ЕООД 600 лв.
Регистрация на ЕООД 160 лв. Смяна на управители и съдружници 180 лв. Ликвидация на ООД 650 лв.

Регистрация на ООД

(до 2 съдружника)

160 лв. Промени на капитал, прехвърляне на дялове 180 лв.  Ликвидация на ЕТ 500 лв.

Регистрация на ООД

(3 съдружника и повече)

180 лв. Ликвидация на ЕООД, ООД 650 лв.
Регистрация на АД 1200 лв.

* в цените са включени държавните такси

* срок за регистриране на фирма – 48 часа, за промяна в обстоятелствата – до 7 дни.

* цените са за български граждани 

 

Цени за обработка на ТРЗ

 

Брой персонал Цена за единица персонал
до 10 8 лв.
от 10 до 30 7 лв.
от 30 до 50 6 лв.
от 50 до 100 5 лв.
над 100 по договаряне

 

Цени за възстановяване на ДДС от чужбина

 

Услуга Цена
Такса ангажимент 200 лв.
Възстановяване на ДДС от чужбина 4% от възстановената сума
Подготовка за подаване и получаване на документ за възстановяване на ДДС за всяка държава от ЕС 100 лв.

 

Цена за издаване на формуляр А1

 

Услуга Цена
Подготовка на документи за формуляр А1 300 лв.
Подаване на документи за формуляр А1 300 лв.
Заявление за А1 (за брой служители) 70 лв.

* срок за издаване на формуляр А1 – 30 дни