Политика за поверителност

Тази декларация за сигурност има за цел да разясни какви Ваши лични данни се събират при ползване на www.cbb-consulting.com (“Уеб-сайтът”), каква е целта на тяхното събиране, колко време ги съхраняваме и какви са Вашите права в тази връзка.

„СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД, като собственик на съдържанието на УЕБ-САЙТА.

В качеството си на администратор на лични данни, „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на УЕБ-САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

Каква лична информация се събира на УЕБ-САЙТА?

САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:

– име, фамилия, телефон и имейл, необходими за регистрация на УЕБ-САЙТА и създаването на Ваш личен потребителски профил;

– адрес, данни от дебитна/кредитна карта, при поръчка на артикул от УЕБ-САЙТА;

– име, фамилия и телефон, при поръчка на артикул от УЕБ-САЙТА без регистарция;

– име, фамилия и имейл, при абонамент за бюлетин или ползване на опция „Коментирай цената“

– ЕГН при банково плащане или покупка на изплащане

– IP адрес, когато използвате услуги на УЕБ-САЙТА или преглеждате предоставено на УЕБ-САЙТА съдържание;

– Бисквитки, за идентифициране на браузъра или устройството Ви;

За какво се използва събраната информация?

– Предоставената от Вас лична информация се използва с цел създаване на Ваш профил на УЕБ-САЙТА, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и оферти, препоръки на продукти и услуги.

– УЕБ-САЙТЪТ използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на УЕБ-САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за УЕБ-САЙТА.

– УЕБ-САЙТЪТ използва Вашата информация, за да Ви информира относно рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД;

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД е до отпадане на договорното основание.

В случай, че става дума за счетоводни регистри, периодът на запазване е 10 години, считано от приключване на счетоводната година, съгласно чл. 42. (1) от Закон за счетоводството от 2001 г.

Трансфериране на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се трансферират към:

Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.

Към Банкови институции за разглеждане на постъпили заявки за покупки на стоки на изплащане.

Към Доставчици на закупените от вас продукти с цел коректно регистриране на гаранционни документи.

Личните Ви данни може да се съхраняват на територията на чужди държави за целите на използване на облачни услуги и съхранение на бази данни на „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБ-САЙТА?

– Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на [email protected] или с писмено заявление до „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД в град София, район Лозенец, ул.“Eлин Пелин“№ 11, офис 1;

– Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе целите, като изпратите имейл на [email protected] или с писмено заявление до „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД в град София, район Лозенец, ул.“Eлин Пелин“№ 11, офис 1;

– Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

При използване от страна на „СВВ КОНСУЛТИНГ“ ООД на предоставената от Вас информация за цели, различни от горепосочените, ще изискваме Вашето предварително съгласие.